top of page

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kosmetická škola s.r.o., IČ 06941338, DIČ CZ06941338, plátce DPH, se sídlem Benátská 1713/5, Nové Město, 128 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 291778  u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“).  (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

  • adresa: Benátská 1713/5, Nové Město, 128 00 Praha 

  • email: kurzy@depilujeme.cz

  • telefon: +420 731 517 820

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
2.    Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


•    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v případě, že z vaší strany došlo k objednávce zboží nebo služby,
•    udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, registrací do věrnostního programu, byť bez vazby na konkrétní uskutečněnou objednávku zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je


•    vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
•    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
•    vytvoření vašeho uživatelského účtu na webových stránkách www.reservanto.cz po vytvoření vaší objednávky. Uživatelský účet je nezbytný pro vytvoření a správu objednávky. 
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1.Správce uchovává osobní údaje


•    po dobu nezbytně nutnou, pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti apod.
•    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, resp. po dobu, než dojde ke zrušení odběru obchodních sdělení a newsletterů ze strany zákazníka, u nějž jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, nejdéle 10 let.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1.Příjemci osobních údajů jsou kromě samotného prodejce:


•    subjekty podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy – konkrétně rezervační portál www.reservanto.cz;
•    subjekty zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu;
•    subjekty zajišťující marketingové služby;
•    subjekty zajišťující účetní a daňové služby.

 

VI. Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Používání souborů cookies


1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
 

2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
 

3. Na webových stránkách používáme různé druhy cookies. Jedněmi z nich jsou nezbytné cookies, které musí být

aktivní vždy, protože jsou nezbytné k základnímu provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. 
 

4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
 

5. Používané soubory cookies:

Aktuálně používáme pouze nezbytné cookies, a sice:
•    Vydavatel: www.onlinekosmetickekurzy.cz. Účel cookies: Tyto soubory cookies používáme k zajištění samotného provozu webových stránek.

Tyto cookies nelze zakázat, neboť jsou podmínkou funkčnosti webu.

 

6. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

7. Souhlas s jinými než nezbytnými cookies (například s analytickými a marketingovými cookies) může být vyjádřen uživatelem prostřednictvím tlačítka obsaženého v tzv. cookies liště. Možností je také odmítnout všechny cookies kromě nezbytných. V případě, že webová stránka používá pouze nezbytné cookies, možnost volby odmítnout cookies nebo povolit vybrané cookies není dostupná a uživatel je informován pouze o tom, že tyto nezbytné cookies používáme. 

 

8. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:


•    Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•    Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
•    Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
•    Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
•    Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
•    Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.1.2023

 

 

bottom of page